Klachten procedure

Ten eerste geldt: .... indien u een klacht heeft, laat het ons dan weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren. U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen Cornic Webdesign, zodat deze er direct op kan reageren en samen met u een oplossing voor het probleem kan proberen te zoeken.


Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van Kees Vriend van Cornic Webdesign.

Heeft uw klacht betrekking op Kees Vriend zelf dan kunt u deze richten aan ICTWaarborg.

U dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in uw klacht:

a. uw naam en adres;

b. de datum;

c. een duidelijke omschrijving van de klacht.

Informeel begin
Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen een week wordt er gekeken of we met u een informele oplossing kunnen vinden voor het probleem. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat de klacht verholpen is. Als we niet tot een informele oplossing kunnen komen, wordt u uitgenodigd voor een overleg.